Бишкек ш., Боконбаев көч., 204 үй, 401 офиси
Сураныч, издөө боюнча суроо-талап киргизүү

Режим работы нашей компании в период чрезвычайного положения

В период чрезвычайного положения на территории города Бишкек мы перешли на дистанционную работу. Юристы и бухгалтеры Юридической компании DE URE consult продолжают свою работу дистанционно и онлайн. Связаться с нами можно по следующим средствам связи:

email: office@deure.kg
тел.: +996 770 89 89 08
в социальных сетях FacebookInstagram, Twitter

 Оставайтесь дома, оставайтесь с нами на связи онлайн.

Бөлүшүү

Бул сайтта жарыяланган бардык материалдардын автордук укугу «DE URE consult» Юридикалык компаниясына таандык, эгер бул сайтта жарыяланган материалда же текстте башкача каралбаган болсо. Жарыяланган материалдарды көчүрүүгө жеке колдонуу максатында жана/же башка адамдарга таанышуу максатында акы алынбаган шартта жана басып чыгарылган нускаларда автордук укук кимге таандык экенин көрсөтүү шарты менен уруксат берилет.

«DE URE consult» тейлөө белгисине карата бардык укуктар ОсОО 'Юридическая компания 'ДЕ ЮРЕ консалт' ЖЧКуна катталган.

Жасалган