Бишкек ш., Боконбаев көч., 204 үй, 401 офиси
Сураныч, издөө боюнча суроо-талап киргизүү
Кыргызская Республика
720001, Бишкек
ул. Боконбаева,
204 офис 401
тел: +996 312 88 89 08
моб.: +996 770 89 89 08
office@deure.kg
www.deure.kg

Консультации по налогообложению

Письменные консультации по налогообложению

Бөлүшүү

Бул сайтта жарыяланган бардык материалдардын автордук укугу «DE URE consult» Юридикалык компаниясына таандык, эгер бул сайтта жарыяланган материалда же текстте башкача каралбаган болсо. Жарыяланган материалдарды көчүрүүгө жеке колдонуу максатында жана/же башка адамдарга таанышуу максатында акы алынбаган шартта жана басып чыгарылган нускаларда автордук укук кимге таандык экенин көрсөтүү шарты менен уруксат берилет.

«DE URE consult» тейлөө белгисине карата бардык укуктар ОсОО 'Юридическая компания 'ДЕ ЮРЕ консалт' ЖЧКуна катталган.

Жасалган