Бишкек ш., Боконбаев көч., 204 үй, 401 офиси
Сураныч, издөө боюнча суроо-талап киргизүү

Блог

Scio me nihil scire (Сократ)
Биздин компаниянын блогуна кош келиңиздер! Бул жерде биздин юристтер өзүлөрүнүн илимий макалаларын, укуктук-ченемдик актылардын долбоорлоруна аналистикалык каттарын, юридикалык маселелер боюнча бүтүмдөрүн, көп берилчү суроолорго маалымат каттарын, жана ошондой эле силер үчүн кызыктуу боло турган маалыматтарды, Кыргыз Республикасында бизнести жана коммерциялык эмес уюмдарды тескөө маселелерине байланыштуу башка булактардан алынган аналитикалар менен статистикаларды жарыялап турушат. Жагымдуу маанай менен окуңуз!

Бул сайтта жарыяланган бардык материалдардын автордук укугу «DE URE consult» Юридикалык компаниясына таандык, эгер бул сайтта жарыяланган материалда же текстте башкача каралбаган болсо. Жарыяланган материалдарды көчүрүүгө жеке колдонуу максатында жана/же башка адамдарга таанышуу максатында акы алынбаган шартта жана басып чыгарылган нускаларда автордук укук кимге таандык экенин көрсөтүү шарты менен уруксат берилет.

«DE URE consult» тейлөө белгисине карата бардык укуктар ОсОО 'Юридическая компания 'ДЕ ЮРЕ консалт' ЖЧКуна катталган.

Жасалган